Međunarodna ekspertska radionica u Varšavi

Posted by

U Varšavi je 9. i 10. aprila 2019.godine, održana međunarodna ekspertska radionica u okviru
projekta “Zaštitimo naše radnike”. Cilj radionice bio je usmeren na unapređenje znanja u oblasti
evropske legislative koja se odnosi na upućene radnike.
Revizija Direktive 96/71/EC otpočela je 2016. i završila se u junu 2018. godine donošenjem
Direktive 957/2018/EU. Izmene se pre svega odnose na član 1. odnosno obuhvat Direktive kojom
su obuhvaćeni i radnici koji se zapošljavaju preko agencija za privremeno zapošljavanje, kao i
iznajmljeni radnici. Cilj izmena je jednako postupanje i zabrana diskriminacije te dosledna primena
u poštovanju prava upućenih radnika, posebno sprečavanje zloupotreba. Ovom se Direktivom
uspostavlja uravnotežen okvir u pogledu slobode pružanja usluga i zaštite upućenih radnika koji je
nediskriminirajući, transparentan i kojim se istodobno poštuje raznolikost nacionalnih odnosa
između radnika i poslodavaca.
Osnovni moto je “jednaka zarada za jednak posao”, gde je potrebno na jasan i transparentan
način odrediti delove zarade. Ovde je u pitanju zarada u bruto iznosu u koji ulazi i naknada za
prekovremeni rad. Troškovi ishrane i smeštaja i troškovi puta za upućene radnike ne ulaze u
naknadu zarada. Poseban deo je i dužina trajanja upućivanja od 12 meseci sa mogućnošću
produženja do 18 meseci ukoliko je u pitanju ista usluga. Ukoliko dođe do zamene upućenog
radnika vreme upućivanja računa se kumulativno od samog početka upućivanja.
Države članice osiguravaju da, preduzeća upućenim radnicima na njihovo državno područje
na temelju jednakog postupanja jamče uslove zaposlenja kojima su obuhvaćena sledeća pitanja koja
su u državi članici u kojoj se rad obavlja utvrđena zakonima i kolektivnim ugovorima: (a)
maksimalno radno vreme i minimalno vreme odmora; (b) minimalni plaćeni godišnji odmor; (c)
naknadu za rad, uvećanu za prekovremeni rad; d) zaštitu zdravlja na radu; f) zaštitne mere s
obzirom na uslove zapošljavanja trudnica i porodilja, dece, mladih, kao i jednako postupanje bez
diskriminacije.
Učesnici Radionice, predstavnici sindikata Malte, Litvanije, Poljske, Rumunije, Slovenije,
Srbije i Španije istakli su da postoje razlike u nacionalnim zakonodavstvima i poreskim sistemima.
Razlike su i u visini minimalne zarade, dužini trajanja prekovremenog rada. Pitanje je i koji će se
kolektivni ugovor primenjivati – ugovor u preduzeću, granski ili opšte važeći ugovor. Učesnici su
istakli i da postoje mnoge zloupotrebe prava upućenih radnika – niže zarade, loši uslovi smeštaja,
nepokrivanje troškova puta, neuplaćivanje poreza i doprinosa, te upućivanje radnika bez ugovora o
radu ili bez obrazca A1. Posebno je teška situacija u sektoru transporta i građevinarstva, gde se
ujedno beleži i najveći porast upućenih radnika. Postojanje fiktivnih firmi, koje su često
predstavljene samo poštanskim sandučićima a upućuju radnike na teritoriju drugih država takođe
predstavlja veliki problem i stvara široke mogućnosti zloupotreba. Brojni slučajevi zloupotreba
završili su se deportovanjem radnika ili zadržavanjem u pritvoru, jer nisu posedovali adekvatna
dokumenta, odnosno nisu bili informisani
Po mišljenju učesnika Radionice revidirana Direktiva otvara veće mogućnosti za uređenje
prava upućenih radnika ali ostaju otvorena pitanja konkurentnosti preduzetnika iz zemalja sa nižim
ekonomskim performansama, te samog tumačenja “istih plata za isti posao”. Pretpostavka je i da će
se povećati broj tzv. samozaposlenih koji će zapravo raditi kao upućeni radnici za samo jedno
preduzeće. Otvoreno je i pitanje primene kolektivnih ugovora, te je istaknut značaj saradnje
socijalnih partnera, saradnje sindikata zemalja porekla i zemalja prijema. Predstavnik ASITECO

Španije istakao je dobru praksu kroz saradnju poslodavaca i sindikata, usmerenu na redovno i tačno
informisanje upućenih radnika o uslovima rada, čime jača međusobno poverenje, a što je sadržano i
u studiji i smernicama koje su sačinjene u saradnji socijalnih partnera i predstavnika nauke.
Nedostaje statistika, te je značajno da podacima o broju upućenih radnika raspolažu
relevantne institucije u državama članicama i da se u potpunosti primenjuje Direktiva iz 2014
(2014/67/EU). Ova direktiva odnosi se na informisanje i administrativnu saradnju u oblasti
upućenih radnika. Države članice osiguravaju da su informacije koje se nalaze na jedinstvenoj
službenoj nacionalnoj internetskoj stranici tačne i ažurirane. Podaci o uslovima za upućivanje
najčešće se nalaze na veb stranicama ministarstava rada, inspekcija rada ali i privrednih komora,
poslodavačkih udruženja i sindikata. Dobra praksa je i širenje mreže i korišćenje sistema IMI
(Internal Market Information System), informativnih punktova i međusobnog umrežavanja
sindikata i širenje mreže savetovalištva, te posebno slovenački primer uvođenja medijacije
inspektora za rad kod sklapanja ugovora o upućivanju radnika (istakao predstavnik ZSSS). Za
radnike je svakako značajna i solidarna odgovornost kod isplata zarada od prvog ugovarača, preko
podugovarača do poslednjeg u lancu ugovaranja usluga.
Sporazumi o međusobnom priznavanju članstva između OPZZ Poljske i nekih sindikata u
drugim zemljama članicama EU (zemljama prijema) takođe je značajno, kao i otvorenost sindikata
za upućene radnike iz trećih zemalja i mogućnost njihovog organizovanja (formiranje sindikata
ukrajinskih radnika koji rade u Poljskoj a u okviru krovne organizacije OPZZ).
Osnovni izazovi, kako je naglasila ekspertkinja Ana Stokloša, u narednom periodu svakakao
će biti primena direktiva, poboljšanje informisanja socijalnih partnera i samih upućenih radnika
kroz informacije i na njihovim jezicima, te sprečavanje zloupotreba kod uslova za rad upućenih
radnika, isplate zarada i zdravlja i bezbednosti na radu. Veliki problem vozača i radnika transporta
trebao bi da bude rešen kroz paket mobilnosti.

Leave a Reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.