Povzetek

Posted by

Mednarodna delavnica »Zaščitimo naše delavce/Protect Our Workers – PoW: spodbujanje
mednarodnega sodelovanja na področju uprave in izboljšanje dostopa do informacij in

svetovanja za napotene delavce« – Beograd, 5. – 6. marec 2019
V Evropi trenutno dela 2,5 milijona napotenih delavcev in njihovo število stalno raste.
Med njimi so tako neusposobljeni delavci kot tudi visoko kvalificirani strokovnjaki. Ta način
zaposlovanja temelji na začasnem delu v državah, v katere se delavci napotijo; to omogoča
zadovoljevanje povpraševanja po delu, po drugi strani pa predstavlja glavno obliko dumpinga na
področju plač, nepoštene konkurence med podjetji, kršitev zakonodaje na področju plačevanja
prispevkov za socialna zavarovanja in davkov ter nestabilnih pogojev zaposlovanja, za katere je
značilno pomanjkanje zaščite. Čeprav nedavni popravek direktive, ki ureja ta vprašanja (957/18)
ne rešuje vseh odprtih vprašanj, uvaja načelo »enaka plača za enako delo« in predstavlja
izhodišče za vrsto pozitivnih aktivnosti s strani družb in sindikatov.
Da bi lahko zaposlovanje napotenih delavcev v EU omogočalo doseganje »trojne zmage«
(prinašalo koristi gostujočim državam članicam, matičnim državam članicam in samim
napotenim delavcem), morajo imeti napoteni delavci, sindikati in ustanove, ki se ukvarjajo s tem
področjem, zagotovljen boljši dostop do informacij.
Partnerske organizacije projekta POW – sindikati: OPZZ (Poljska), Cartel Alfa
(Romunija), ZSSS (Slovenija), GWU (Malta), CGIL (Italija), LPSK (Litva), CATUS (Srbija) in
predstavniki ASITECO (Španija) so pripravile naslednje predloge:
Predlagamo, da se izdelajo primeri dobre prakse na področju mednarodnega sodelovanja
s skupnim delom na kontaktnih/medregionalnih točkah tam, kjer takšne točke obstajajo, v skladu
z modelom medregionalnih združenj sindikatov (IRTUC).
Te bi morale spodbujati dobre prakse v mednarodnem sodelovanju in socialni dialog na
nacionalni in evropski ravni.
Koristno bi bilo tudi začeti z medijsko kampanjo z uporabo dvostranskih tiskovnih
konferenc, ki bi se jih udeleževale organizacije iz držav, ki napotujejo delavce, in držav, ki
uporabljajo delo napotenih delavcev.
Sindikalne organizacije vztrajajo pri širjenju sodelovanja med inšpekcijami, ki nadzirajo
delo v državah, v katerih so te težave prisotne, ne samo na področju izmenjave informacij ampak
tudi pri sprejemanju ukrepov za odkrivanje kršitev zakonodaje.
Udeleženci priporočajo: povečanje prisotnosti v medijih, boljše obveščanje javnosti in
dostopnost informacij v družbenih medijih, sprožitev kampanje, vključujoče tiskovne konference

in spodbujanje dobrih dvostranskih praks in širjenje znanja o vlogi sindikatov pri zaščiti
interesov delavcev.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.