Tarptautinis ekspertų seminaras Varšuvoje

Autorius:

2019 m. balandžio 9–10 dienomis Varšuvoje vyko tarptautinis ekspertų seminaras pagal
„Apsaugokime mūsų darbuotojus“ projektą. Seminaro tikslas buvo pagerinti žinias apie Europos
teisės aktus, susijusius su komandiruotais darbuotojais.
Direktyvos 96/71/EB persvarstymas prasidėjo 2016 m. ir baigėsi 2018 m. birželio mėn.,
priėmus Direktyvą 957/2018/ES. Pakeitimai pirmiausia susiję su tos direktyvos 1 straipsnio
taikymo sritimi, į kurią įeina darbuotojai, įdarbinti per laikinojo įdarbinimo agentūras taip pat ir
nuomojami darbuotojai.
Pagrindinis šūkis yra „vienodas užmokestis už vienodą darbą“, kuris yra būtinas siekiant
aiškiai ir skaidriai nustatyti darbo užmokestį. Kalbama apie bendrą atlyginimo sumą, kuri taip pat
apima kompensaciją už viršvalandžius. Komandiruotų darbuotojų apgyvendinimo ir kelionės
išlaidos neįtraukiamos į pajamas.
Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės, įdarbinusios komandiruotus darbuotojus jų
teritorijoje, vienodo požiūrio pagrindu garantuoja įdarbinimo sąlygas, kurios apimta tokius
klausimus, kuriuos nustato valstybės narės, kurioje atliekamas darbas, įstatymai ir kolektyvinės
sutartys: a) maksimalus darbo laikas ir minimalus poilsio laikas; b) minimalios apmokamos
kasmetinės atostogos; c) kompensacija už darbą ir viršvalandinį darbą; d) sveikatos apsauga; f)
apsaugos priemonės, susijusios su nėščių moterų, vaikų, jaunimo įdarbinimo sąlygomis ir vienodu
požiūriu be diskriminacijos.
Seminaro dalyviai, Maltos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos, Serbijos profesinių
sąjungų ir Ispanijos ASITECO atstovai nurodė nacionalinių teisės aktų ir mokesčių sistemų
skirtumus. Skirtumai yra dėl minimalaus darbo užmokesčio, viršvalandžių trukmės. Kyla klausimas
kokią kolektyvinę sutartį taikyti – įmonės, šakos ar bendrai galiojantį susitarimą. Dalyviai nurodė,
kad pasitaiko daug komandiruotų darbuotojų teisių piktnaudžiavimų – mažas darbo užmokestis,
prastos apgyvendinimo sąlygos ir darbuotojų komandiravimas be darbo sutarties arba be A1
formos.
Seminaro dalyvių nuomone, peržiūrėta direktyva atveria didesnes galimybes reguliuoti
komandiruotų darbuotojų teises, tačiau konkurencijos tarp verslininkų iš silpnesnės ekonomikos
šalių taip pat „to paties atlyginimo už tą patį darbą“ problemos išlieka. Daroma prielaida, kad tai
padidins vadinamųjų savarankiškai dirbančių asmenų, kurie faktiškai bus darbuotojai ir dirbs tik
vienoje įmonėje, skaičių.
Trūksta statistikos, todėl svarbu, kad atitinkamos valstybių narių institucijos turėtų
informaciją apie komandiruotų darbuotojų skaičių ir pilnai taikytų 2014 m. Direktyvą (2014/67/ES).
Duomenys apie komandiravimo sąlygas dažniausiai randami darbo ministerijų, darbo inspekcijų,
prekybos rūmų, darbdavių asociacijų ir profesinių sąjungų interneto svetainėse. Geroji praktika
apima tinklo plėtrą, Vidaus rinkos informacinės sistemos panaudojimą, informacijos punktus,
profesinių sąjungų tinklų kūrimą ir konsultavimo tinklų plėtrą, dėl ko Slovėnijos pavyzdys yra ypač
svarbus – darbo inspektorių, dalyvaujančių sudarant darbuotojų komandiravimo sutartį,
tarpininkavimo įvedimas (minėtasis ZSSS atstovas). Solidarumo atsakomybė tikrai yra svarbi
darbuotojams mokant atlyginimus, pradedant nuo pirmųjų rangovų, subrangovų iki paskutinio
rangovo paslaugų grandinės.
Taip pat svarbūs susitarimai dėl OPZZ (Lenkija) ir kai kurių kitų ES valstybių narių
(priimančiųjų šalių) profesinių sąjungų abipusio pripažinimo, taip pat galimybė komandiruotiems
darbuotojams iš trečiųjų šalių prisijungti prie profesinės sąjungos ir organizuotis (formuoti Ukrainos
darbuotojų, dirbančių Lenkijoje po skėtine organizacija – OPZZ, profesinės sąjungas).
Artimiausiu laikotarpiu uždavinys bus pagerinti socialinių partnerių ir pačių darbuotojų
informavimą teikiant informaciją jų gimtąja kalba ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui komandiruotų
darbuotojų darbo sąlygomis, darbo užmokesčio mokėjimu ir darbuotojų sveikata bei sauga.

Didžiulė vairuotojų ir transporto darbuotojų problema turėtų būti išspręsta mobilumo paketo dėka.

Leave a Reply

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.