Mednarodna strokovna delavnica v Varšavi

Mednarodna strokovna delavnica, prirejena v okviru projekta »Protect our workers«, je potekala 9. in 10. aprila 2019. Namen delavnice je bilo širjenje znanja evropske zakonodaje s področja delegiranja delavcev. Pregled Direktive 96/71/ES se je začel leta 2016 in končal junija 2018 s sprejetjem Direktive 957/2018/EU. Spremembe se nanašajo predvsem na 1. člen te direktive, v … Continue reading Mednarodna strokovna delavnica v Varšavi

Mednarodna delavnica v Beogradu

Število napotenih delavcev trenutno znaša 2,5 milijona, čezmejnih delavcev pa 1,4 milijona. Obe številki leto za letom stalno raseta. V tej skupini najdemo tako neusposobljene delavce kot tudi izobražene, visoko kvalificirane strokovnjake. Ob rastočem povpraševanju po delovni sili ta oblika zaposlovanja zagotavlja začasno opravljanje storitev v državah, v katere se delavci napotijo, ampak lahko prispeva … Continue reading Mednarodna delavnica v Beogradu

Povzetek

Mednarodna delavnica »Zaščitimo naše delavce/Protect Our Workers – PoW: spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju uprave in izboljšanje dostopa do informacij in svetovanja za napotene delavce« - Beograd, 5. – 6. marec 2019 V Evropi trenutno dela 2,5 milijona napotenih delavcev in njihovo število stalno raste. Med njimi so tako neusposobljeni delavci kot tudi visoko kvalificirani … Continue reading Povzetek